Vishakhapatnam

ヴィシャーカパトナム विशाखापटनम విశాఖపట్నం 地名(アーンドラ・プラデーシュ州)

例外規則16-2を適用。愛称ヴァイザーグ。

Print Friendly, PDF & Email
« Back to Glossary Index
2013年11月24日